Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους

Πρόσθετα τροφίμων - συνταγές μαγειρικής & ζαχαροπλαστικής

 Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραθέτουμε την λίστα ώς σημείο αναφοράς διοτι όπως θα διαπιστώσετε ιδίοις όμασιν
είναι πάρα πολλά αυτα που τρώμε και πληρώνουμε ως "υγιείνα"... 

Γλυκαντικά

Ε 420 Σορβιτόλη
(i) σορβιτόλη
(ii) σιρόπι σορβιτόλης
Ε 421 Μαννιτόλη
Ε 953 Ισομαλτιτόλη (Isomalt)
Ε 965 Μαλτιτόλη
(i) μαλτιτόλη
(ii) σιρόπι μαλτιτόλης
Ε 966 Λακτιτόλη
Ε 967 Ξυλιτόλη
Ε 950 Ακετοσουλφαμη Κ
Ε 951 Ασπαρτάμη
Ε 952 Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο
Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα με Na, K και Ca
Ε 957 Θαυματίνη
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC

Χρωστικές

E100 Κουρκουμίνη
E101 (i) Ριβοφλαβίνη
(ii) 5’ φωσφορική ριβοφλαβίνη
E102 Ταρτραζίνη
E104 Κίτρινο της κινολίνης
E110 Κίτρινο Sunset FCF, Κιτρινοπορτοκαλί S
E120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες
E122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη
E123 Αμαράνθη
E124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A
E127 Ερυθροσίνη
E128 Ερυθρό 2G
E129 Ερυθρό-Allura AC
E131 Μπλε πατεντέ V
E132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη
E133 Λαμπρό κυανό FCF
E140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες
E141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό
E142 Πράσινο S
E150α Απλό καραμελόχρωμα
E150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα
E150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα
E151 Λαμπρό Μαύρο BN, Μαύρο PN
E153 Φυτικός άνθρακας
E154 Καστανό FK
E155 Καστανό HT
E160α Καροτένια:
i) Μείγματα καροτενίων
ii) β-καροτένιο
E160β Αννάτο, μπιξίνη, νορμπιξίνη
E160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη
E160δ Λυκοπένιο
E160ε β-από-8’-καροτενάλη (C30)
E160στ Αιθυλεστέρας του β-από-8’ καροτενικού οξέως (C30)
E161β Λουτεΐνη
E161ζ Κανθαξανθίνη
E162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη
E163 Ανθοκυάνες (Ανθοκυανίνες)
E170 Ανθρακικό ασβέστιο
E171 Διοξείδιο του τιτανίου
E172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου
E173 Αργίλιο (αλουμίνιο)
E174 Άργυρος
E175 Χρυσός
E180 Λιθορουμπίνη BK

Συντηρητικά

Ε 200 Σορβικό οξύ
Ε 202 Σορβικό κάλιο
Ε 203 Σορβικό ασβέστιο
Ε 210 Βενζοϊκό οξύ
Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο
Ε 212 Βενζοϊκό κάλιο
Ε 213 Βενζοϊκό ασβέστιο
Ε 214 p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο
Ε 215 p-Υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 216 p-Υδροξυβενζοϊκό προπύλιο
Ε 217 p-Υδροξυβενζοϊκού προπυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 218 p -Υδροξυβενζοϊκό µεθύλιο
Ε 219 p-Υδροξυβενζοϊκού µεθυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 220 . Διοξείδιο του θείου
Ε 221 Θειώδες νάτριο
Ε 222 Όξινο θειώδες νάτριο
Ε 223 Πυροθειώδες νάτριο
Ε 224 Πυροθειώδες κάλιο
Ε 226 Θειώδες ασβέστιο
Ε 227 Όξινο θειώδες ασβέστιο
Ε 228 Όξινο θειώδες κάλιο
Ε 230 Διφαινύλιο
Ε 231 Ορθοφαινυλο-φαινόλη
Ε 232 Ορθοφαινυλο-φαινολικό νάτριο
Ε 234 Νισίνη
Ε 235 Ναταµυκίνη
Ε 239 Εξαµεθυλενοτετραµίνη
Ε 242 Πυροκαρβονικό διµεθύλιο
Ε 249 Νιτρώδες κάλιο
Ε 250 Νιτρώδες νάτριο
Ε 251 Νιτρικό κάλιο
Ε 252 Νιτρικό νάτριο
Ε 280 Προπιονικό οξύ
Ε 281 Προπιονικό νάτριο
Ε 282 Προπιονικό ασβέστιο
Ε 283 Προπιονικό κάλιο
Ε 284 Βορικό οξύ
Ε 285 Βορικό νάτριο (βόραξ)
Ε 1105 Λυσοζύμη

Αντιοξειδωτικά

Ε 300 Ασκορβικό οξύ
Ε 301 Ασκορβικό νάτριο
Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο
Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων µε ασκορβικό οξύ
i) Παλµιτικό ασκορβύλιο
ii) Στεατικό ασκορβύλιο

Ε 306 Εκχύλισµα πλούσιο σε τοκοφερόλες
Ε 307 α-Τοκοφερόλη
Ε 308 γ-Τοκοφερόλη
Ε 309 δ-Τοκοφερόλη
Ε 310 Γαλλικός προπυλεστέρας
Ε 311 Γαλλικός οκτυλεστέρας
Ε 312 Γαλλικός δωδεκυλεστέρας
Ε 315 Ερυθορβικό οξύ
Ε 316 Ερυθορβικό νάτριο
Ε 320 Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)
Ε 321 Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT)

Γαλακτωµατοποιητές, Πυκνωτικά µέσα, Πηκτωµατογόνοι παράγοντες, Συµπλοκοποιητές, Σταθεροποιητές

Ε 322 Λεκιθίνες
Ε 400 Αλγινικό οξύ
Ε 401 Αλγινικό νάτριο
Ε 402 Αλγινικό κάλιο
Ε 403 Αλγινικό αµµώνιο
Ε 404 Αλγινικό ασβέστιο
Ε 405 Αλγινική προπανοδιόλη-1,2
Ε 406 Άγαρ -άγαρ
Ε 407 Καραγενάνη
Ε 407α Τροποποιηµένα φύκη Eucheuma
Ε 410 Κόµµι χαρουπιών
Ε 412 Κόµµι γκουάρ
Ε 413 Τραγακάνθινο κόµµι
Ε 414 Κόµµι ακακίας (αραβικό κόµµι)
Ε 415 Ξανθανικό κόµµι
Ε 416 Κόμμι καράγια
Ε 417 Κόµµι τάρα
Ε 418 Κόµµι τζελάν
Ε 425 Konjac
i) Κόµµι konjac
ii) Γλυκοµανάνη konjac
E 432 Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20)
E 433 Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80)
E 434 Μονοπαλµιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 40)
E 435 Μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 60)
E 436 Τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65)
Ε 440 Πηκτίνες
i) Πηκτίνη
ii) Αµιδούχος πηκτίνη
Ε 442 Φωσφατίδια του αµµωνίου
Ε 444 Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη
Ε 445 Εστέρες γλυκερίνης µε κολοφώνιο ξύλου
Ε 460 Κυτταρίνη (µικροκρυσταλλική ή σε σκόνη)
Ε 461 Μεθυλοκυτταρίνη
Ε 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Ε 464 Υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη
Ε 465 Αιθυλοµεθυλοκυτταρίνη
Ε 466 Καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη
Καρβοξυµεθυλοκυτταρινικό νάτριο
E 468 Νάτριο της καρβοξυµεθυλο κυτταρίνης µε σταυροδεσµούς
Ε 469 Προϊόν ενζυµικής υδρόλυσης της καρβοξυµεθυλοκυτταρίνης
Ε 470 α Άλατα λιπαρών οξέων µε νάτριο, κάλιο και ασβέστιο
Ε 470 β Άλατα λιπαρών οξέων µε µαγνήσιο
Ε 471 Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 α Εστέρες του οξικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 β Εστέρες του γαλακτικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 γ Εστέρες του κιτρικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 δ Εστέρες του τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 ε Εστέρες του µονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 473 Εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη
Ε 474 Σακχαρογλυκερίδια
Ε 475 Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 476 Πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος
Ε 477 Εστέρες λιπαρών οξέων µε προπανο- διόλη-1,2
Ε 479β Θερµικώς οξειδωµένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 481 Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο
Ε 482 Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο
Ε 483 Τρυγικό στεατύλιο
E 491 Μονοστεατική σορβιτάνη
E 492 Τριστεατική σορβιτάνη
E 493 Μονολαυρική σορβιτάνη
E 494 Μονοελαϊκή σορβιτάνη
E 495 Μονοπαλµιτική σορβιτάνη
Ε 1103 Ιµβερτάση

Ενισχυτικά γεύσης, Οξέα, Ρυθμιστές οξύτητας, Αντισυσωµατοποιητικοί παράγοντες, Τροποποιηµένα άµυλα, Διογκωτικά αρτοποιίας, Αντιαφριστικοί παράγοντες, Υλικά για γλασάρισμα, Βελτιωτικό αλεύρων, Σκληρυντικοί παράγοντες, Υγροσκοπικά µέσα, Ένζυµα , Διογκωτικοί παράγοντες, Προωστικοί παράγοντες, Αέρια συσκευασίας

Ε 170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου
i) Ανθρακικό ασβέστιο
ii) Όξινο ανθρακικό ασβέστιο
Ε 260 Οξικό οξύ
Ε 261 Οξικό κάλιο
Ε 262 Άλατα του οξικού οξέος µε νάτριο
i) Οξικό νάτριο
ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο)
Ε 263 Οξικό ασβέστιο
Ε 270 Γαλακτικό οξύ
Ε 290 . Διοξείδιο του άνθρακα
Ε 296 Μηλικό οξύ
Ε 297 Φουµαρικό οξύ
Ε 325 Γαλακτικό νάτριο
Ε 326 Γαλακτικό κάλιο
Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο
Ε 330 Κιτρικό οξύ
Ε 331 Άλατα του κιτρικού οξέος µε νάτριο
i) Δισόξινο κιτρικό νάτριο
ii) Όξινο κιτρικό νάτριο
iii) Κιτρικό νάτριο
Ε 332 Άλατα του κιτρικού οξέος µε κάλιο
i) Δισόξινο κιτρικό κάλιο
ii) Κιτρικό κάλιο
Ε 333 Άλατα του κιτρικού οξέος µε ασβέστιο
i) Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο
ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο
iii) Κιτρικό ασβέστιο
Ε 334 Τρυγικό οξύ L+-
Ε 335 Άλατα του τρυγικού οξέος µε νάτριο
i) Όξινο τρυγικό νάτριο
ii) Τρυγικό νάτριο
Ε 336 Άλατα του τρυγικού οξέος µε κάλιο
i) Όξινο τρυγικό κάλιο
ii) Τρυγικό κάλιο
Ε 337 Τρυγικό καλιονάτριο
Ε 338 Φωσφορικό οξύ
E 339 Φωσφορικά άλατα νατρίου
i) Δισόξινο φωσφορικό νάτριο
ii) Όξινο φωσφορικό νάτριο
iii) Φωσφορικό νάτριο
E 340 Φωσφορικά άλατα καλίου
i) Δισόξινο φωσφορικό κάλιο
ii) Όξινο φωσφορικό κάλιο
iii) Φωσφορικό κάλιο
E 341 Φωσφορικά άλατα ασβεστίου
i) Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο
ii) Όξινο φωσφορικό ασβέστιο
iii) Φωσφορικό ασβέστιο
E 343 Φωσφορικά άλατα µαγνησίου
i) Δισόξινο φωσφορικό µαγνήσιο
ii) Όξινο φωσφορικό µαγνήσιο
Ε 350 Άλατα του µηλικού οξέος µε νάτριο
i) Μηλικό νάτριο
ii) Όξινο µηλικό νάτριο
Ε 351 Μηλικό κάλιο
Ε 352 Άλατα του µηλικού οξέος µε ασβέστιο
i) Μηλικό ασβέστιο
ii) Όξινο µηλικό ασβέστιο
Ε 353 Μετατρυγικό οξύ
Ε 354 Τρυγικό ασβέστιο
Ε 355 Αδιπικό οξύ
Ε 356 Αδιπικό νάτριο
Ε 357 Αδιπικό κάλιο
Ε 363 Ηλεκτρικό οξύ
Ε 380 Κιτρικό αµµώνιο
Ε 385 Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA µε ασβεστιονάτριο)
Ε 422 Γλυκερίνη
Ε 431 Στεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40)
E 450 Άλατα του πυροσφωρικού οξέος
i) Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο
ii) Όξινο πυροφωσφορικό κάλιο
iii) Πυροφωσφορικό νάτριο
iv) Πυροφωσφορικό κάλιο
v) Πυροφωσφορικό ασβέστιο
vii) Δισόξινο πυροφωσφορικό ασβέστιο
E 451 Άλατα του τριφωσφορικού οξέος
i) Τριφωσφορικό νάτριο
ii) Τριφωσφορικό κάλιο
E 452 Πολυφωσφορικά άλατα
i) Πολυφωσφορικό νάτριο
ii) Πολυφωσφορικό κάλιο
iii) Πολυφωσφορικό ασβέστιο- νάτριο
iv) Πολυφωσφορικά άλατα ασβεστίου
E 459 β-κυκλοδεξτρίνη
Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου
i) Ανθρακικό νάτριο
ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο
iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο
Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου
i) Ανθρακικό κάλιο
ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο
Ε 503 Ανθρακικά άλατα αµµωνίου
i) Ανθρακικό αµµώνιο
ii) Όξινο ανθρακικό αµµώνιο
Ε 504 Ανθρακικά άλατα µαγνησίου
i) Ανθρακικό µαγνήσιο
ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του µαγνησίου ( Όξινο ανθρακικό µαγνήσιο)
Ε 507 Υδροχλωρικό οξύ
Ε 508 Χλωριούχο κάλιο
Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο
Ε 511 Χλωριούχο µαγνήσιο
Ε 512 Χλωριούχος κασσίτερος
Ε 513 Θειικό οξύ
Ε 514 Άλατα του θειϊκού οξέος µε νάτριο
i) Θειικό νάτριο
ii) Όξινο θειικό νάτριο
Ε 515 Άλατα του θειικού οξέος µε κάλιο
i) Θειικό κάλιο
ii) Όξινο θειικό κάλιο
Ε 516 Θειικό ασβέστιο
Ε 517 Θειϊκό αµµώνιο
Ε 520 Θειϊκό αργίλιο
Ε 521 Θειϊκό αργιλιονάτριο
Ε 522 Θειϊκό αργιλιοκάλιο
Ε 523 Θειϊκό αργιλιοαµµώνιο
Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου
Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου
Ε 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου
Ε 527 Υδροξείδιο του αµµωνίου
Ε 528 Υδροξείδιο του µαγνησίου
Ε 529 Οξείδιο του ασβεστίου
Ε 530 Οξείδιο του µαγνησίου
Ε 535 Σιδηροκυανιούχο νάτριο
Ε 536 Σιδηροκυανιούχο κάλιο
Ε 538 Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο
Ε 541 Φωσφορικό αργιλιονάτριο, όξινη ουσία
E 551 Διοξείδιο του πυριτίου
E 552 Πυριτικό ασβέστιο
E 553α i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο
ii) Τριπυριτικό µαγνήσιοv E 553β Τάλκης
E 554 Πυριτικό αργιλιονάτριο
E 555 Πυριτικό αργιλιοκάλιο
E 556 Πυριτικό αργιλιασβέστιο
Ε 558 Μπεντονίτης
E 559 Πυριτικό αργίλιο (καολίνης)
Ε 570 Λιπαρά οξέα
Ε 574 Γλυκονικό οξύ
Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη
Ε 576 Γλυκονικό νάτριο
Ε 577 Γλυκονικό κάλιο
Ε 578 Γλυκονικό ασβέστιο
Ε 579 Γλυκονικός σίδηρος
Ε 585 Γαλακτικός σίδηρος
Ε 620 Γλουταµινικό οξύ
Ε 621 Όξινο γλουταµινικό νάτριο
Ε 622 Όξινο γλουταµινικό κάλιο
Ε 623 Όξινο γλουταµινικό ασβέστιο
Ε 624 Όξινο γλουταµινικό αµµώνιο
Ε 625 Όξινο γλουταµινικό µαγνήσιο
Ε 626 Γουανιλικό οξύ
Ε 627 Γουανιλικό νάτριο
Ε 628 Γουανιλικό κάλιο
Ε 629 Γουανιλικό ασβέστιο
Ε 630 Ινοσινικό οξύ
Ε 631 Ινοσινικό νάτριο
Ε 632 Ινοσινικό κάλιο
Ε 633 Ινοσινικό ασβέστιο
Ε 634 Άλατα µε ασβέστιο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων
Ε 635 Άλατα µε νάτριο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων
Ε 640 Γλυκίνη και το άλας της µε νάτριο
E 650 Οξικός ψευδάργυρος
Ε 900 . Διµεθυλοπολυσιλοξάνιο
E 901 Κηρός µελισσών, λευκός και κίτρινος
E 902 Κανδελιλλικός κηρός
E 903 Καρναουβικός κηρός
E 904 Σελάκ
E 905 Μικροκρυσταλλικός κηρός
E 912 Εστέρες του µοντανικού οξέος
E 914 Κηρός οξειδωµένων πολυαιθυλενίων
Ε 920 L-Κυστεΐνη
Ε 927β Καρβαµίδιο
Ε 938 Αργό
Ε 939 Ήλιο
Ε 941 Άζωτο
Ε 942 Υποξείδιο του αζώτου
E 943α Βουτάνιο
Ε 943β Ισοβουτάνιο
E 944 Προπάνιο
Ε 948 Οξυγόνο
E 949 Υδρογόνο
Ε 999 Εκχύλισµα κιλάιας
Ε 1200 Πολυδεξτρόζη
Ε 1201 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη

Ε 1404 Οξειδωµένο άµυλο
Ε 1410 Δισόξινο φωσφορικό άµυλο
Ε 1412 Όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε 1413 Φωσφορυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε 1414 Ακετυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε 1420 Ακετυλιωµένο άµυλο
Ε 1422 Ακετυλιωµένο όξινο αδιπικό άµυλο
Ε 1440 Υδροξυ προπυλ άµυλο
Ε 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άµυλο
Ε 1450 Οκτενυλ ηλεκτρικόαµυλονάτριο
E 1451 Ακετυλιωµένο οξειδωµένο άµυλο Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Ε 1505 Κιτρικό τριαιθύλιο
E 1518 Τριοξικό γλυκερύλιο (τριακετίνη)
E 1520 Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη)

Κατηγορίες Άρθρων: 

Σχετικά άρθρα